Vragen Theoretische proef

Vraag 1:
Bij wie wordt de voorlopige sportschutterslicentie aangevraagd?

 bij de provinciegouverneur door bemiddeling van de lokale politie

 bij de gemachtigde schietsportfederatie door bemiddeling van de lokale politie

 bij de gemachtigde schietsportfederatie via de club

Vraag 2:
Bij wie wordt de sportschutterlicentie aangevraagd?

 bij de provinciegouverneur door bemiddeling van de lokale politie

 bij de gemachtigde schietsportfederatie door bemiddeling van de lokale politie

 bij de gemachtigde schietsportfederatie via de club

Vraag 3:
Een voorlopige sportschutterslicentie is geldig gedurende:

 drie maanden

 zes maanden

 twaalf maanden

Vraag 4:
Een voorlopige sportschutterslicentie:

 laat de houder ervan toe een voor het sportschieten ontworpen wapen te verwerven om het wapen uit te proberen, hij moet het wapen daarna teruggeven

 laat de houder ervan toe om het sportschieten te beoefenen onder begeleiding van een meerderjarige lesgever die houder is van een sportschutterslicentie geldig in de betrokken wapencategorie

 laat de houder ervan toe om het sportschieten te beoefenen zonder enige
begeleiding

Vraag 5:
Een pistool behoort tot:

 wapencategorie A

 wapencategorie B

 wapencategorie C

Vraag 6:
Een grendelgeweer met getrokken loop behoort tot:

 wapencategorie B

 wapencategorie D

 wapencategorie E

Vraag 7:
Een tweeloop met gladde loop behoort tot:

 wapencategorie A

 wapencategorie B

 wapencategorie C

Vraag 8:
Een zwartkruit revolver behoort tot:

 wapencategorie A

 wapencategorie C

 wapencategorie E

Vraag 9:
De minimumleeftijd voor het aanvragen van een Vlaamse voorlopige sportschutterslicentie is:

 14 jaar

 16 jaar

 18 jaar

Vraag 10:
Een voorlopige sportschutterslicentie kan geldig zijn:

 voor maximum een wapencategorie

 voor alle wapencategorieën

 voor geen enkele wapencategorie

Vraag 11:
Bij de aanvraag van een voorlopige sportschutterslicentie door een minderjarige:

 dient een schriftelijke toestemming van de ouders of wettelijk
vertegenwoordigers te worden aangebracht op het aanvraagformulier

 volstaat de mondelinge toestemming van de ouders of wettelijk
vertegenwoordigers

 is onontvankelijk als de aanvrager minderjarig is

Vraag 12:
Aan een persoon die veroordeeld is voor een misdrijf waardoor elk wapenbezit uitgesloten is:

 kan de schietsportfederatie een voorlopige sportschutterslicentie toekennen

 kan de schietsportfederatie een sportschutterslicentie toekennen

 kan de schietsportfederatie nooit een voorlopige sportschutterslicentie of een sportschutterslicentie toekennen

Vraag 13:
Bij de aanvraag van een voorlopige sportschutterslicentie:

 moeten attesten van slagen van de praktische en theoretische proeven worden voorgelegd.

 moet een attest van slagen van de theoretische proef worden voorgelegd

 moeten geen attesten van slagen voor de praktische en theoretische proef
worden voorgelegd

Vraag 14:
Bij de aanvraag van een voorlopige sportschutterslicentie:

 moet een uittreksel strafregister worden voorgelegd dat niet ouder is dan 1 maand. Kopies zijn niet toegelaten

 moet een uittreksel strafregister worden voorgelegd dat niet ouder is dan 3 maanden. Kopies zijn niet toegelaten

 moet een uittreksel strafregister worden voorgelegd dat niet ouder is dan
6 maanden. Kopies zijn niet toegelaten

Vraag 15:
Bij de aanvraag van een voorlopige sportschutterslicentie:

 moet geen medisch attest worden toegevoegd

 moet een medisch attest worden toegevoegd dat niet ouder is dan 1 maand

 moet een medisch attest worden toegevoegd dat niet ouder dan 3 maanden

Vraag 16:
Bij de aanvraag van een voorlopige sportschutterslicentie:

 moet een kopie van de identiteitskaart worden gevoegd

 moet een kopie van de wapenvergunningen worden toegevoegd

 moet een pasfoto worden toegevoegd

Vraag 17:
Het medisch attest kan worden afgeleverd:

 door elke arts

 enkel door artsen die erkend zijn door de federatie

 enkel door artsen die erkend zijn door de Vlaamse minister bevoegd voor sport

Vraag 18:
Gis�le heeft enkel een voorlopige sportschutterslicentie in wapencategorie B:

 hij kan het sportschieten met een pistool beoefenen onder begeleiding

 hij kan het sportschieten met een revolver beoefenen onder begeleiding

 hij kan het sportschieten met een pistool en met een revolver beoefenen onder begeleiding

Vraag 19:
Gisële heeft een voorlopige sportschutterslicentie in wapencategorie B:

 hij kan het sportschieten beoefenen onder begeleiding van een sportschutter die houder is van een voorlopige sportschutterslicentie in wapencategorie B

 hij kan het sportschieten beoefenen onder begeleiding van een sportschutter
die houder is van een sportschutterslicentie in wapencategorie B

 hij kan het sportschieten beoefenen onder begeleiding van een
sportschutter die houder is van een sportschutterslicentie, ongeacht
in welke wapencategorie deze geldig is

Vraag 20:
Eufrazie is houder van een voorlopige sportschutterslicentie geldig voor wapencategorie B:

 in haar sportschuttersboekje kan ze schietbeurten laten noteren die plaatsvonden met een pistool

 in haar sportschuttersboekje kan ze schietbeurten laten noteren die plaatsvonden met een revolver

 ze kan als houder van een voorlopige sportschutterslicentie geen schietbeurten laten noteren

Vraag 21:
Philom?ne is houder van een voorlopige sportschutterslicentie geldig voor wapencategorie A:

 in zijn sportschuttersboekje kan hij schietbeurten laten noteren die plaatsvonden met een pistool

 in zijn sportschuttersboekje kan hij schietbeurten laten noteren die plaatsvonden met een revolver

 in zijn sportschuttersboekje kan hij alle schietbeurten noteren, de wapencategorie speelt geen rol

Vraag 22:
De houder van een voorlopige sportschutterslicentie:

 kan enkel met de wapens schieten waarvoor hij zelf een wapenvergunning heeft

 kan met alle vergunningsplichtige wapens schieten die hem op de schietstand ter beschikking worden gesteld, mits de voorlopige sportschutterslicentie geldig is voor de wapencategorie en onder begeleiding

 kan met alle vergunningsplichtige wapens schieten onder begeleiding, ongeacht de wapencategorie van deze wapens

Vraag 23:
De begeleider van de houder van een voorlopige sportschutterslicentie:

 moet gedurende meer dan een jaar actief het sportschieten hebben beoefend

 moet gedurende meer dan twee jaren actief het sportschieten hebben beoefend

 moet gedurende meer dan drie jaren actief het sportschieten hebben beoefend

Vraag 24:
Een geldige schietbeurt kan plaatsvinden:

 enkel tijdens een wedstrijd georganiseerd door een Vlaamse club

 tijdens elke activiteit georganiseerd door een club aangesloten bij een Vlaamse sportschuttersfederatie

 tijdens een internationale wedstrijd waarbij geen Vlaamse federatie bij betrokken is

Vraag 25:
In het sportschuttersboekje:

 moet voor elke schietbeurt de sportschutter zelf zijn handtekening plaatsen

 moet voor elke schietbeurt een bestuurslid of een aangestelde een handtekening plaatsen

 moet geen handtekening geplaatst worden voor elke schietbeurt

Vraag 26:
Bij verlies van de voorlopige sportschutterslicentie:

 stuurt de schietsportfederatie spontaan een nieuwe voorlopige sportschutterslicentie op

 moet een duplicaat worden aangevraagd bij de schietsportfederatie

 moet een duplicaat worden aangevraagd bij de provinciegouverneur

Vraag 27:
Gerard is houder van een sportschutterslicentie geldig voor wapencategorie B:

 in zijn sportschuttersboekje kan hij schietbeurten laten noteren die plaatsvonden met een pistool

 in zijn sportschuttersboekje kan hij schietbeurten laten noteren die plaatsvonden met een revolver

 in zijn sportschuttersboekje kan hij alle schietbeurten noteren, de wapencategorie speelt geen rol

Vraag 28:
Schuttersvereniging "de tunnelschutters" organiseert een wedstrijd met een prijzentafel:

 iedereen kan aan de wedstrijd meedoen

 enkel wie een wapenvergunning heeft kan aan de wedstrijd meedoen

 wie houder is van een sportschutterslicentie of een voorlopige sportschutterslicentie kan aan de wedstrijd meedoen

Vraag 29:
Bij de aanvraag van een sportschutterslicentie:

 moet steeds een medisch attest worden toegevoegd dat niet ouder is dan 3 maanden

 moet steeds een medisch attest worden toegevoegd dat niet ouder is dan 6 maanden

 moet geen medisch attest worden toegevoegd als men houder is van een
wapenvergunning

Vraag 30:
Bij de aanvraag van een sportschutterslicentie:

 moeten attesten van slagen van de praktische en theoretische proeven worden voorgelegd, tenzij er vrijstelling is

 moet enkel attest van slagen van de theoretische proef worden voorgelegd, tenzij er vrijstelling is

 moeten nooit attesten van slagen voor de praktische en theoretische proef worden voorgelegd

Vraag 31:
Bij de aanvraag van een sportschutterslicentie:

 moet een uittreksel strafregister worden voorgelegd dat niet ouder is dan 1 maand. Kopie is niet toegelaten

 moet een uittreksel strafregister worden voorgelegd dat niet ouder is dan 3 maanden. Kopie is niet toegelaten

moet een uittreksel strafregister worden voorgelegd dat niet ouder is dan 6 maanden. Kopie is niet toegelaten

Vraag 32:
Bij de aanvraag van een sportschutterslicentie:

 moet geen medisch attest worden toegevoegd

 moet een medisch attest worden toegevoegd dat niet ouder is dan 1 maand

 moet een medisch attest worden toegevoegd dat niet ouder dan 3 maanden

Vraag 33:
Bij de aanvraag van een sportschutterslicentie:

 moet een kopie van de identiteitskaart worden gevoegd samen met een pasfoto

 moet een kopie van een uittreksel uit het strafregister worden toegevoegd

 moet geen pasfoto worden toegevoegd

Vraag 34:
Bij de aanvraag van een sportschutterslicentie geldt:

 dat altijd een attest van slagen voor de praktische en theoretische proef moet worden toegevoegd

 dat geen attest van slagen voor de theoretische proef moet worden toegevoegd en dat geen attest van slagen voor de praktische proef moet worden toegevoegd als een kopie van een wapenvergunning is toegevoegd, voor zover het wapen waarop de wapenvergunning betrekking heeft overeenstemt met de wapencategorie waarvoor de sportschutterslicentie wordt aangevraagd

 dat geen attest van slagen voor de theoretische proef moet worden toegevoegd en dat geen attest van slagen voor de praktische proef moet worden toegevoegd als een kopie van een wapenvergunning is toegevoegd

Vraag 35:
Bij de aanvraag van een sportschutterslicentie:

 moet steeds een kopie van het sportschuttersboekje worden toegevoegd waaruit blijkt dat de aanvrager aan minstens 12 schietbeurten heeft deelgenomen gespreid over minstens 12 dagen en 2 trimesters

 moet enkel een kopie van het sportschuttersboekje worden toegevoegd als men nog geen houder is van een wapenvergunning

 moet een kopie van het sportschuttersboekje worden toegevoegd waaruit blijkt dat de aanvrager aan minstens 6 schietbeurten heeft deelgenomen gespreid over minstens 6 dagen en 2 trimesters

Vraag 36:
Bij de aanvraag van een sportschutterslicentie:

 moet de aanvrager reeds gedurende minstens 6 maanden lid zijn van een club die is aangesloten bij een gemachtigde schietsportfederatie

 moet de aanvrager reeds gedurende minstens 2 jaar lid zijn van een club die is aangesloten bij een gemachtigde schietsportfederatie

 is geen minimum duur van het lidmaatschap vereist

Vraag 37:
Aan een persoon die veroordeeld is voor een misdrijf waardoor elk wapenbezit uitgesloten is:

 kan de schietsportfederatie een voorlopige sportschutterslicentie toekennen

 kan de schietsportfederatie een sportschutterslicentie toekennen

 kan de schietsportfederatie nooit een voorlopige sportschutterslicentie of een sportschutterslicentie toekennen

Vraag 38:
De minimumleeftijd voor het aanvragen van een Vlaamse sportschutterslicentie is:

 14 jaar

 16 jaar

 18 jaar

Vraag 39:
Een sportschutterslicentie kan geldig zijn:

 voor maximum een wapencategorie

 voor alle wapencategorieën

 enkel voor de wapencategorieën waarvoor de sportschutter ook een vergunning heeft

Vraag 40:
Als de sportschutter nalaat om tijdig de geldigverklaring van de sportschutterslicentie te vragen:

 wordt hij in gebreke gesteld door de schietsportfederatie die hem nog een maand extra geeft om het nodige te doen

  moet de schietsportfederatie de procedure tot intrekking van de sportschutterslicentie starten

 moet de situatie bij de lokale politie geregulariseerd worden

Vraag 41:
Welke proeven moet men afleggen om na 5 jaar een sportschutterslicentie te hernieuwen?

 een theoretische en praktische proef

 alleen een theoretische proef bij substantiële wijziging van de regelgeving

 geen enkele

Vraag 42:
Wat moet de houder van een voorlopige sportschutterslicentie doen om een sportschutterslicentie te verkrijgen:

 een aanvraag indienen bij de lokale politie

 een theoretische en praktische proef afleggen (tenzij vrijstelling ervan) en een vraag indienen bij een gemachtigde schietsportfederatie via de club. Hij moet eveneens kunnen bewijzen aan minstens 12 schietbeurten te hebben deelgenomen, gespreid over minstens 12 dagen en 2 trimesters

 een aanvraag doen bij de gouverneur, dan zijn zes schietbeurten voldoende

Vraag 43:
Op basis van het sportschuttersdecreet dient de houder van een sportschutterslicentie :

 de wapens en munitie op te slaan in een wapenkluis

 de wapens en munitie gescheiden te bewaren in een afgesloten kast of in een afgesloten ruimte

 de wapens uit te rusten met een trekkerslot en de munitie afzonderlijk te bewaren

 

Vraag 44:
Een sportschutterslicentie kan worden ingetrokken:

 door de lokale politie

 door de gouverneur

 door de gemachtigde schietsportfederatie

Vraag 45:
Tegen de intrekking van de sportschutterslicentie uitgereikt door een schietsportfederatie, is een administratief beroep mogelijk bij:

 de Vlaamse minister bevoegd voor sport (via Bloso)

 de minister van Justitie

 de provinciegouverneur

Vraag 46:
Bij wie wordt de sportschutterlicentie aangevraagd?

 bij de provinciegouverneur door bemiddeling van de lokale politie

 bij de gemachtigde schietsportfederatie door bemiddeling van de lokale politie

 bij de gemachtigde schietsportfederatie via de club

Vraag 47:
Hoeveel schietbeurten moeten er in het sportschuttersboekje minstens vermeld zijn om de sportschutterslicentie jaarlijks te verlengen?

 6

 9

 12

Vraag 48:
Het aantal schietbeurten dat noodzakelijk is om de licentie jaarlijks te verlengen, dient gespreid te zijn over:

 over minstens 2 maanden

 over minstens 2 trimesters

 over minstens 2 semesters

Vraag 49:
Een sportschutter mag in het bezit zijn van maximaal:

 een sportschuttersboekje

 een sportschuttersboekje per federatie waarbij hij lid is

 zoveel sportschuttersboekjes als hij wil

Vraag 50:
Een schietbeurt dient geregistreerd te worden in het sportschuttersboekje:

 door de sportschutter zelf

 door een agent van de lokale of de federale politie

 door de verantwoordelijke van de club of van de schietsportfederatie of hun
aangestelde

Vraag 51:
Een schietbeurt kan plaatsvinden:

 enkel tijdens een wedstrijd georganiseerd door een Vlaamse club

 tijdens elke activiteit georganiseerd door een club aangesloten bij een Vlaamse sportschuttersfederatie

 tijdens een internationale wedstrijd waarbij geen Vlaamse federatie bij betrokken is

Vraag 52:
Welke documenten moeten voorgelegd worden voor de jaarlijkse verlenging van de sportschutterslicentie?

 medisch attest en getuigschrift van goed gedrag en zeden

 het sportschuttersboekje en getuigschrift van goed gedrag en zeden

 bewijs van slagen in de theoretische en de praktische proef

Vraag 53:
Mits jaarlijkse geldigverklaring, blijft een sportschutterslicentie geldig voor:

 1 jaar

 3 jaar

 5 jaar

Vraag 54:
Bij verlies van de sportschutterslicentie:

 stuurt de schietsportfederatie spontaan een nieuwe sportschutterslicentie op

 moet een duplicaat worden aangevraagd bij de schietsportfederatie

 moet een duplicaat worden aangevraagd bij de provinciegouverneur

Vraag 55:
Bij adreswijziging:

 wordt de federatie ingelicht door het rijksregister en stuurt ze automatisch een aangepaste sportschutterslicentie op

 moet de sportschutter zelf het adres op zijn sportschutterslicentie wijzigen en de federatie inlichten

 moet een duplicaat van de sportschutterslicentie worden aangevraagd bij de
federatie

Vraag 56:
De jaarlijkse geldigverklaring van de sportschutterslicentie:

 wordt via de club aan de federatie gericht

 wordt door de sportschutter zelf rechtstreeks aan de federatie gericht

 wordt door de sportschutter zelf rechtstreeks aan de gouverneur gericht

Vraag 57:
De jaarlijkse geldigverklaring van de sportschutterslicentie wordt aangevraagd:

 tijdens de eerste twee maanden van een kalenderjaar

 ten vroegste twee maand en ten laatste een maand voor de verjaardag van de sportschutterslicentie

 zodra men 12 schietbeurten heeft gespreid over minstens 2 trimesters

Vraag 58:
De enige verantwoordelijke voor de tijdige aanvraag van de verlenging van de sportschutterslicentie is:

 de clubverantwoordelijke

 de sportschutter zelf

 de federatie

Vraag 59:
Schietbeurten afgetekend door verantwoordelijken van een buitenlandse federatie of door verantwoordelijken van een Waalse of Duitstalige federatie:

 zijn ongeldig

 zijn enkel geldig als de schietbeurt in Vlaanderen plaatsvond

 zijn steeds geldig

Vraag 60:
De houder van een sportschutterslicentie:

 kan enkel met de wapens schieten waarvoor hij zelf een wapenvergunning heeft

 kan met alle vergunningsplichtige wapens schieten die hem op de schietstand ter beschikking worden gesteld, mits de sportschutterslicentie geldig is voor de wapencategorie

 kan met alle vergunningsplichtige wapens schieten onder begeleiding, ongeacht
de wapencategorie van deze wapens

Vraag 61:
De houder van een sportschutterslicentie:

 kan enkel met de wapens schieten waarvoor hij zelf een wapenvergunning heeft

 kan enkel met vergunningsplichtige wapens schieten onder begeleiding

 kan met alle vergunningsplichtige wapens schieten die hem op de schietstand ter beschikking worden gesteld, mits de sportschutterslicentie geldig is voor de wapencategorie

Vraag 62:
Medard is houder van een wapenvergunning voor een pistool. Hij vraagt een sportschutterslicentie aan in wapencategorie B. Bij zijn aanvraag:

 moet hij een kopie van zijn wapenvergunning toevoegen. Hij is dan vrijgesteld van de theoretische en praktische proef

 moet enkel een attest van slagen voor de theoretische proef worden gevoegd

 moet een attest van slagen voor de praktische en theoretische proef worden
gevoegd

Vraag 63:
Behoudens het geval van intrekking van het recht om wapens voorhanden te hebben door de gouverneur, geldt dat de houder van een sportschutterslicentie die niet meer geldig is:

 zijn wapens binnen de acht dagen moet overdragen aan een erkend persoon of aan de houder van een vergunning tot het voorhanden hebben van de wapens

 zijn wapens gedurende drie jaar voorhanden mag hebben zonder munitie

 zijn wapens nog gedurende drie jaar voorhanden mag hebben met munitie

Vraag 64:
Behoudens het geval van intrekking van het recht om wapens voorhanden te hebben door de gouverneur, geldt dat de houder van een sportschutterslicentie die niet meer geldig is:

 de munitie voor de wapens die via zijn sportschutterslicentie geregistreerd waren binnen een maand moet overdragen aan een persoon die deze munitie voorhanden mag hebben

 zijn wapens gedurende drie jaar voorhanden mag houden met munitie

 zijn wapens onmiddellijk moet afgeven ter vernietiging

Vraag 65:
Om na te gaan of een sportschutter voldoende schietbeurten heeft:

 moet altijd geteld worden vanaf de verjaardag van de sportschutterslicentie

 moet geteld worden vanaf de dag van ontvangst van het valideringsvignet

 moet geteld worden vanaf de dag dat de geldigverklaring wordt aangevraagd

Vraag 66:
Bij de beoordeling van de schietbeurten:

 komen enkel schietbeurten in aanmerking geschoten met een wapen dat behoort tot een categorie waarvoor de sportschutter een geldige (voorlopige) sportschutterslicentie heeft

 komen alle schietbeurten in aanmerking

 is de wapencategorie niet van belang

Vraag 67:
Op eenzelfde dag:

 kan men meerdere geldige schietbeurten laten noteren

 kan slechts een geldige schietbeurt als geldig in aanmerking worden genomen

 kan men meerdere geldige schietbeurten in aanmerking nemen voor zover geschoten wordt met wapens uit een verschillende wapencategorie

Vraag 68:
De schietbeurten moeten gespreid zijn over minstens 2 trimesters. Voor de berekening van deze trimesters:

 begint men steeds op 1 januari te tellen

 begint met te tellen op 15 juni omdat het sportschuttersdecreet dan in werking trad

 begint men te tellen vanaf de verjaardag van de sportschutterslicentie, dit is de dag waarop ze werd uitgereikt

Vraag 69:
Op eenzelfde dag:

 kan men meerdere geldige schietbeurten laten noteren

 kan slechts een schietbeurt als geldig in aanmerking worden genomen

 kan men meerdere geldige schietbeurten in aanmerking nemen voor zover geschoten wordt met wapens die tot een andere wapencategorie behoren

Vraag 70:
Als het sportschuttersboekje vol is:

 mag niet meer aan sportschieten worden gedaan

 kan een nieuw sportschuttersboekje worden aangevraagd bij de federatie tegen afgifte van het oude sportschuttersboekje

 zal de sportschutterslicentie in de toekomst automatisch geldig verklaard worden wegens voldoende schietbeurten

Vraag 71:
Bij fraude tijdens de registratie van de schietbeurten:

 kan de sportschutterslicentie van de frauderende schutter worden ingetrokken

 kunnen de sportschuterslicenties van iedereen die bij de fraude betrokken is worden ingetrokken

 zijn enkel strafsancties

Vraag 72:
De attesten van slagen voor de theoretische proef uitgereikt door de politie:

 zijn niet geldig bij de aanvraag van een sportschutterslicentie

 zijn geldig bij de aanvraag van de sportschutterslicentie indien ze niet ouder zijn dan drie maanden

 zijn steeds geldig bij de aanvraag van een sportschutterslicentie

Vraag 73:
Om te slagen voor de theoretische proef:

 dient de kandidaat een score van minstens 60% te behalen

 dient de kandidaat een score van minstens 50% te behalen

 dienst de kandidaat een score van minstens 70% te behalen

Vraag 74
Tijdens het afleggen van de theoretische proef:

 kan de kandidaat zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon die hem bijstaat om de vragen correct te beantwoorden

 mag een kopie van de wetteksten worden geraadpleegd

 mag de kandidaat geen enkel hulpmiddel gebruiken en mag hij zich niet laten bijstaan

Vraag 75:
Wie tijdens het afleggen van de theoretische proef betrapt wordt op spieken:

 krijgt de score "nul" voor de theoretische proef

 krijgt de score "nul" voor de theoretische proef, gelet op de inbreuk zijn sancties t.a.v. de voorlopige sportschutterslicentie of de sportschutterslicentie mogelijk

 krijgt enkel nog de punten voor de vragen die hij kon oplossen voor hij betrapt
werd

Vraag 76:
De theoretische proeven in het kader van het sportschuttersdecreet worden afgenomen:

 door de lokale politie

 door elke persoon die initiator is op een schietstand

 door de erkende examinatoren van de federatie die ook de praktische proeven afnemen, of door bestuursleden van de federatie

Vraag 77:
De praktische proef met het oog op het bekomen van een sportschutterslicentie wordt afgenomen:

 door examinatoren van een gemachtigde schietsportfederatie

 alleen door de lokale politie onder toezicht van de diensten van de gouverneur

 door de verantwoordelijke van de schietstand

Vraag 78:
De volgende documenten moeten worden voorgelegd om deel te nemen aan de praktische proef:

 een geldig rijbewijs en een geldige wapenvergunning

 de lidkaart van de federatie of een verzekeringsbewijs

 een geldige wapenvergunning is voldoende

Vraag 79:
Een enkelschotswapen:

 is een wapen waarmee slechts een keer kan gevuurd worden, daarna is het wapen niet meer bruikbaar

 is een wapen met slechts een trekker

 een wapen waarbij een patroon per loop gekamerd kan worden die kan worden afgevuurd. Na het afvuren dient de huls te worden verwijderd, en dient een nieuwe patroon te worden geplaatst

Vraag 80:
Een tweeloop is:

 een repeteervuurwapen

 een enkelschotswapen

 een semi-automatisch wapen

Vraag 81:
Een repeteervuurwapen:

 kan herhaaldelijk worden afgevuurd zonder dat het manueel moet worden herladen

 dient na elk schot te worden herladen, er wordt niet automatisch een volgende patroon gekamerd. De volgende patroon wordt geladen uit een magazijn, lader of trommel

 kan nooit gebruikt worden voor het sportschieten

Vraag 82:
Een pompactiegeweer:

 is een repeteervuurwapen

 is een enkelschotswapen

 is een semi-automatisch wapen voor gangsters

Vraag 83:
Een semi-automatisch wapen:

 dient na elk schot te worden herladen

 is een verboden wapen

 kan projectielen een per een afvuren bij elke druk op de trekker. Na het afvuren van het projectiel wordt automatisch een volgende patroon gekamerd

Vraag 84:
Een automatisch wapen:

 vuurt meerdere projectielen af bijeen druk op de trekker (vuren in salvo's)

 is altijd voorzien van een bandvoeding

 moet verplicht worden uitgerust met een waterkoeling

Vraag 85:
Automatische wapens:

 kunnen voorhanden worden gehouden met een wapenvergunning

 zijn verboden wapens

 mogen enkel worden tentoongesteld in publieke musea

Vraag 86:
Een pistool in kaliber 5,7 x 28mm (kaliber P90 machinepistool):

 is een vergunningsplichtig wapen

 is een verboden wapen

 is een vrij verkrijgbaar wapen

Vraag 87:
Een geluidsdemper is?

 verboden

 toegelaten

 toegelaten mits vergunning

Vraag 88:
Welke zijn de vergunningsplichtige vuurwapens?

 alleen de handvuurwapens

 alleen de oorlogswapens

 alle vuurwapens die geen verboden of verkrijgbare vuurwapens zijn

Vraag 89:
Een vizier dat een rood bolletje laat zien (reddot), maar geen straal projecteert op het doel is:

 verboden

 toegelaten

 toegelaten mits vergunning

Vraag 90:
Een richtmiddel dat een laserstraal projecteert op een doel is:

 verboden

 toegelaten

 toegelaten mits vergunning

Vraag 91:
Een nachtkijker ontworpen om op een wapen te worden geplaatst, of een vuurwapen uitgerust met een nachtkijker is:

 verboden

 toegelaten

 enkel toegestaan voor de houders van een jachtverlof

Vraag 92:
Het bezit van een trekkergroep die ervoor zorgt dat een vergund semi-automatisch wapen ook automatisch kan schieten is:

 verboden

 toegelaten, het valt onder de vergunning voor het semi-automatisch wapen

 een vrij verkrijgbaar onderdeel omdat het niet aan de proef is onderworpen

Vraag 93:
Een tweeloop "superpose" wordt:

 voor de toepassing van de wapenwet ingedeeld als een vrij verkrijgbaar wapen en voor de toepassing van het sportschuttersdecreet ingedeeld in wapencategorie C

 voor de toepassing van de wapenwet ingedeeld als een vrij verkrijgbaar wapen

 voor de toepassing van het sportschuttersdecreet ingedeeld in wapencategorie C en voor de toepassing van de wapenwet ingedeeld als een vergunningsplichtig wapen

Vraag 94:
In de nieuwe wapenwet worden de wapens ingedeeld in de volgende categorieën:

 verboden wapens, oorlogswapens, vergunningsplichtige wapens en vrij verkrijgbare wapens

 verboden wapens, vergunningsplichtige wapens en toegelaten wapens

 verboden wapens, vergunningsplichtige wapens en vrij verkrijgbare wapens

Vraag 95:
Een geweer dat automatisch kan schieten, is:

 een verboden wapen

 een vergunningsplichtig wapen dat enkel door erkende verzamelaars voorhanden mag worden gehouden

 een oorlogswapen in de zin van de wapenwet

Vraag 96:
Vanaf welke leeftijd kan men in Vlaanderen schieten met een niet vergunningsplichtig luchtdrukwapen?

 er is geen opgelegde minimumleeftijd

 vanaf 12 jaar

 vanaf 14 jaar

Vraag 97:
Een vrij verkrijgbaar wapen met historische, folkloristische of decoratieve waarde:

 wordt ingedeeld als verboden wapen als ermee geschoten wordt

 wordt ingedeeld als vergunningsplichtig wapen als ermee geschoten wordt.
Een sportschutter kan het wapen registreren met een formulier van overdracht 'model 9' als het wapen voorkomt op de lijst van wapens ontworpen voor het sportschieten. Als dit niet het geval is, dient de sportschutter een wapenvergunning aan te vragen bij de gouverneur

 blijft ingedeeld onder de vrij verkrijgbare wapens als ermee geschoten wordt, de munitie voor het wapen blijft vrij te koop

Vraag 98:
Voor het vervoer van vrij verkrijgbare niet-vuurwapens (b.v. luchtdrukwapens), geldt:

 dat de wapens moeten voorzien zijn van een trekkerslot

 dat de wapens moeten vervoerd worden in een afgesloten slotvaste koffer

 dat er geen bijzondere regels bestaan

Vraag 99:
Voor het vervoer van vrij verkrijgbare vuurwapens (b.v. een HFD wapen waar niet mee geschoten wordt), geldt:

 dat de wapens moeten voorzien zijn van een trekkerslot (of equivalente beveiliging) of vervoerd worden in een afgesloten koffer

 dat een voor de werking van het wapen essentieel onderdeel moet verwijderd worden

 dat er geen bijzondere regels bestaan

Vraag 100:
Een luchtdrukwapen (andere dan een kort wapen waarvan de energie > 7,5J is):

 is een vrij verkrijgbaar wapen

 is een vergunningplichtig wapen dat een sportschutter met een geldige sportschutterslicentie kan verwerven zonder voorafgaandelijke vergunning

 is een vergunningsplichtig wapen dat enkel kan worden verworven mits
voorleggen van een wapenvergunning

Vraag 101:
Wat is de minimumleeftijd om een vergunningsplichtig vuurwapen aan te kopen?

  21 jaar

 18 jaar

 16 jaar

Vraag 102:
Kan men, bij de aanvraag van een wapenvergunning, de wettige reden "sportief en recreatief schieten" aantonen zonder in het bezit te zijn van een sportschutterslicentie?

 nooit

 ja, als men een kopie van een getuigschrift van goed gedrag en zeden opstuurt naar de gouverneur

 ja, met een attest van een schietstand waaruit blijkt dat men regelmatig
dergelijke activiteiten beoefent

Vraag 103:
Om de wettige reden "sportief en recreatief schieten" te bewijzen, volstaat het dat de aanvrager van een wapenvergunning:

 houder is van een sportschutterslicentie

 al over een groot aantal vergunnigsplichtige wapens beschikt

 al gedurende meer dan 10 jaren een geregelde activiteit met wapens voert

Vraag 104:
De houder van een geldige sportschutterslicentie moet, bij de aanvraag van een wapenvergunning:

 altijd een medisch attest voorleggen

 nooit een medisch attest voorleggen

 enkel een medisch attest voorleggen indien het aangevraagde wapen behoort tot een andere wapencategorie dan een wapencategorie waarvoor zijn
sportschutterslicentie geldig is

Vraag 105:
De houder van een geldige sportschutterslicentie moet, bij de aanvraag van een wapenvergunning:

 altijd een attest van slagen voor de praktische proef voorleggen

 nooit een attest van slagen voor de praktische proef voorleggen

 enkel een attest van slagen voor de praktische proef voorleggen indien het aangevraagde wapen behoort tot een andere wapencategorie dan een wapencategorie waarvoor zijn sportschutterslicentie geldig is

Vraag 106:
Een wapenvergunning wordt aangevraagd:

 bij de federatie

 bij de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats van de aanvrager, of bij de
minister van justitie indien de aanvrager geen verblijfplaats in Belgi
ê heeft

 bij de lokale politie bevoegd voor de verblijfplaats van de aanvrager, of bij de
federale politie indien de aanvrager geen verblijfplaats in België heeft

Vraag 107:
Een beslissing over de aanvraag voor een wapenvergunning moet worden genomen:

 binnen de twee maanden na aanvraag, tenzij bij gemotiveerde beslissing deze termijn verlengd wordt

 binnen de drie maanden na aanvraag, tenzij bij gemotiveerde beslissing deze termijn verlengd wordt

 binnen de vier maanden na aanvraag, tenzij bij gemotiveerde beslissing deze termijn verlengd wordt

Vraag 108: Indien de beslissing van de gouverneur niet genomen wordt binnen de vier maanden, en als de termijn niet verlengd wordt:

 moet de aanvrager nog een beetje langer wachten en de willekeur ondergaan

 kan de aanvrager binnen de 15 dagen na het verstrijken van de termijn van vier maanden in beroep gaan bij de Federale Wapendienst door zijn dossier daar opnieuw in te dienen

 kan de aanvrager in beroep gaan bij de Federale Wapendienst, er is geen termijn waarbinnen dit moet gebeuren

Vraag 109:
Het wordt aangeraden om de aanvraag voor een wapenvergunning steeds aangetekend met ontvangstkaart te versturen of af te geven tegen ontvangstbewijs omdat:

 dit wettelijk vereist is

 gewone brieven altijd met de post verloren gaan

 om te kunnen bewijzen wanneer de termijn van vier maanden waarbinnen de overheid moet beslissen begint te lopen

Vraag 110:
Na ontvangst van de vergunningsaanvraag, zal de overheid een advies vragen aan:

 de lokale politie bevoegd voor de verblijfplaats van de aanvrager

 de provinciegouverneur bevoegd voor de verblijfplaats van de aanvrager

 de diensten de Staatsveiligheid

Vraag 111:
Waar mag men, behalve in de schietruimte van een erkende schietstand tijdens het beoefenen van het schieten, een vuurwapen dragen zonder wapendrachtvergunning?

 overal waar men het vuurwapen wettelijk mag voorhanden hebben

 op elke plaats waar men geen ongeval kan veroorzaken

 enkel binnenshuis voor zover dit niet zichtbaar is

Vraag 112:
Als de wapenvergunning, aangevraagd door een persoon die een verblijfplaats heeft in Belgi�, wordt geweigerd, kan men in beroep gaan:

 bij de Federale Wapendienst

 bij de provinciegouverneur

 bij de Procureur des Konings

Vraag 113:
Na toekenning van de wapenvergunning moet het wapen worden verworven:

 binnen de twee maanden

 binnen de vier maanden

 binnen de drie maanden

Vraag 114:
Bij aankoop van het wapen moet het "Luik B" van de vergunning:

 worden bewaard door de verkoper van het wapen

 binnen een maand worden opgestuurd naar de overheid die de vergunning heeft uitgereikt

 worden opgestuurd naar de federatie

Vraag 115:
Voor het beoefenen van een dynamische discipline, waarbij wapens gedragen worden in de schietruimte van een erkende schietstand:

 is een bijkomende wapendrachtvergunning nodig per wapen dat men draagt

 is een bijkomende wapendrachtvergunning nodig. Deze vergunning is geldig om alle wapens te dragen

 moet geen bijkomende wapendrachtvergunning worden aangevraagd

Vraag 116:
De wapenvergunning laat toe:

 om alle munitie voor vergunningsplichtige wapens te kopen

 om munitie te kopen in hetzelfde kaliber als het wapen dat vergund is

 om een handel in munitie te starten

Vraag 117:
Waar mag er met een vergunningsplichtig vuurwapen geschoten worden:

 overal waar men het vuurwapen wettelijk mag voorhanden hebben

 op elke plaats waar men geen ongeval kan veroorzaken

 tijdens de jacht met een jachtwapen en in een erkende schietstand

Vraag 118:
Wat is de maximale geldigheidsduur van een vergunning tot het voorhanden hebben van een vuurwapen?

 1 jaar

 5 jaar

 onbepaalde duur

Vraag 119:
Indien de gouverneur beslist om een wapenvergunning in te trekken, te beperken of te schorsen, of indien de gouverneur het recht om een wapen voorhanden te hebben intrekt:

 is geen administratief beroep mogelijk

 kan de aanvrager binnen de 15 dagen na kennisname in beroep gaan bij de Federale Wapendienst

 kan de aanvrager binnen de 15 dagen na kennisname in beroep gaan bij de Vlaamse minister bevoegd voor Sport

Vraag 120:
Bij adreswijziging:

 moet de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats alsook de lokale politie worden ingelicht

 moet de wapenbezitter geen initiatief nemen: via het rijksregister wordt de adreswijziging automatisch doorgegeven aan de diensten

 moet enkel de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats worden ingelicht

Vraag 121:
Bij wijziging van de gegevens vermeld op de vergunning, andere dan het adres:

   moet de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats alsook de lokale politie worden ingelicht

   moet de wapenbezitter geen initiatief nemen: via het rijksregister wordt de adreswijziging automatisch doorgegeven aan de diensten

   moet enkel de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats worden ingelicht binnen
       de 15 dagen

Vraag 122:
Bij verlies of diefstal van het wapen:

 moet de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats alsook de lokale politie worden ingelicht, dit binnen de 15 dagen

 moet de wapenbezitter geen initiatief nemen: via het rijksregister wordt de adreswijziging automatisch doorgegeven aan de diensten

 moet enkel de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats worden ingelicht

Vraag 123:
Bij diefstal of poging tot diefstal van het wapen:

 moet binnen de 48 uren aangifte worden gedaan aan de politie, met precieze omschrijving van de gestolen zaken

 moet aangifte worden gedaan bij de politie binnen de 15 dagen

 moet aangifte worden gedaan bij de Federale Wapendienst binnen de 48 uren

Vraag 124:
Bij de overdracht van een vuurwapen dat zonder vergunning voorhanden kan worden gehouden door een sportschutter aan de houder van een sportschutterslicentie door een particulier die houder is van een wapenvergunning:

 wordt een registratiedocument model 6 opgemaakt

 wordt een formulier van overdracht "model 9" opgesteld. Het origineel en een afschrift van dit model worden opgestuurd naar een gemachtigde schietsportfederatie

 wordt een formulier van overdracht "model 9" opgesteld. Het origineel en een afschrift van dit model worden opgestuurd naar de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats van degene die het wapen verwerft

Vraag 125:
Bij de overdracht van een vuurwapen dat zonder vergunning kan worden voorhanden gehouden door een sportschutter aan de houder van een sportschutterslicentie:

 wordt het formulier van overdracht "model 9" binnen de acht dagen verstuurd naar de gouverneur bevoegd voor degene die het wapen overdraagt

 wordt het formulier van overdracht "model 9" binnen de acht dagen verstuurd naar de gouverneur bevoegd voor degene die het wapen verwerft

 wordt het formulier van overdracht "model 9" binnen de acht dagen verstuurd naar het Centraal Wapenregister

Vraag 126:
De verplichting om vergunningsplichtige wapens en munitie buiten het bereik van kinderen en onbevoegde te bewaren:

 geldt altijd

 geldt enkel als men meer dan 5 vergunningsplichtige wapens opslaat

 geldt enkel als men meer dan 30 vergunningsplichtige wapen opslaat

Vraag 127:
Om te bepalen welke regels van toepassing zijn in functie van de hoeveelheid opgeslagen wapens:

 worden alle wapens meegeteld die zich op dezelfde plaats bevinden

 worden alle vergunningsplichtige wapens meegeteld die zich op dezelfde plaats bevinden

 worden alle vergunningsplichtige vuurwapens meegeteld die zich op dezelfde plaats bevinden

Vraag 128:
Wapenbezitters die minder dan vijf vergunningsplichtige wapens bezitten:

 moeten hun wapens altijd voorzien van een trekkerslot tijdens de opslag

 moeten hun wapens ophangen op minstens 2 meter hoogte zodat ze onbereikbaar zijn voor kinderen

 kunnen, naar keuze, hun wapens voorzien van een trekkerslot, vastmaken aan een vast punt of een voor het wapen essentieel onderdeel wegnemen en afzonderlijk bewaren

Vraag 129:
Tijdens het vervoer van vergunnigsplichtige wapens en munitie:

 moet de munitie worden opgeslagen in een veilige verpakking, deze verpakking
mag zich in de wapenkoffer bevinden

 moeten het wapen en de munitie in twee afzonderlijke koffers vervoerd worden

 mag de munitie om het even hoe in het voertuig vervoerd worden

Vraag 130: Tijdens het vervoer van vergunnigsplichtige wapens en munitie:

 volstaat het dat de wapens buiten handbereik liggen

 moeten de wapens voorzien zijn van een trekkerslot (of moet een voor de werking van het wapen essentieel onderdeel verwijderd worden) en worden opgeslagen in een afgesloten koffer

 volstaat het dat de wapens in een afgesloten koffer worden vervoerd

Vraag 131:
Tijdens het vervoer van vergunnigsplichtige wapens en munitie:

 mogen de laders van de wapens gevuld zijn als het wapen ongeladen is

 mogen de laders van de wapens gevuld zijn maar mogen ze niet in het wapen zitten

 moet het wapen ongeladen zijn en moeten de magazijnen leeg zijn

Vraag 132:
Tijdens het bezoek aan de schietstand:

 mogen de wapens in het voertuig worden gelaten

 mogen de wapens enkel in het voertuig worden gelaten als het bewaakt is

 worden de wapens bewaard onder toezicht in de kantine

Vraag 133:
Een vergunningsplichtig wapen mag vervoerd worden:

 tussen de verblijfplaats en de plaats van tewerkstelling als men achteraf gaat schieten

 tussen de verblijfplaats en de schietstand en tussen de verblijfplaatsen onderling

 elk traject is mogelijk

Vraag 134:
Kan men met een voorlopige sportschutterslicentie een vergunningsplichtig vuurwapen aankopen zonder vergunning?

 alleen indien men meerderjarig is

 neen

 ja, maar het wapen moet op de schietstand blijven

Vraag 135:
Kan men met een sportschutterslicentie een vergunningsplichtig vuurwapen aankopen zonder daarvoor eerst over een vergunning te beschikken?

 neen

 ja, wanneer het om een vuurwapen gaat dat ontworpen is voor het sportschieten en dat voorkomt op de lijst van de minister van Justitie

 ja, mits toestemming van de volwassen huisgenoten

Vraag 136:
Kan men met een sportschutterslicentie een vouwgeweer met gladde loop kaliber 12 aankopen?

 neen het is een verboden wapen

 ja, mits toestemming van de minister van justitie

 alleen met een vergunning

Vraag 137:
Een pistool in 9mm, kan slechts worden verworven door de houder van een sportschutterslicentie:

 mits voorlegging van een wapenvergunning uitgereikt door de gouverneur

 het voorleggen van een geldige sportschutterslicentie volstaat

 mits voorlegging van een wapenvergunning uitgereikt door de gouverneur en een getuigschrift van goed gedrag en zeden

Vraag 138:
Een grendelgeweer in kaliber .223 Remington kan slechts worden verworven door de houder van een sportschutterslicentie:

 mits voorlegging van zijn sportschutterslicentie en identiteitskaart, een formulier van overdracht "model 9" wordt ingevuld en verstuurd naar de gouverneur van de woonplaats van de verkrijger van het wapen

 Het wapen is een oorlogswapen en kan enkel worden verworven door de houder van een wapenvergunning omdat het wapen in een oorlogskaliber is

 mits voorlegging van een Europese vuurwapenpas uitgereikt in België

Vraag 139:
Een semi-automatisch geweer in kaliber .308 Winchester (b.v. een FAL) wordt:

 voor de toepassing van de wapenwet ingedeeld als een verboden wapen en voor de toepassing van het sportschuttersdecreet ingedeeld in wapencategorie D

 voor de toepassing van de wapenwet ingedeeld als een verboden wapen en wordt niet ingedeeld in het sportschuttersdecreet

 voor de toepassing van de wapenwet ingedeeld als een vergunningsplichtig wapen en voor de toepassing van het sportschuttersdecreet ingedeeld in wapencategorie D

Vraag 140:
De houder van een sportschutterslicentie kan een pistool dat specifiek is ontworpen voor het sportschieten verwerven zonder voorafgaandelijke vergunning:

 als het pistool in kaliber .22 is en voorzien is van een speciale greep

 als het pistool in kaliber .22 is en maximaal vijf schoten heeft

 als het pistool in kaliber .22 is en aangepaste richtmiddelen

Vraag 141:
Behoudens het geval van intrekking van het recht om wapens voorhanden te hebben door de gouverneur, geldt dat de houder van een sportschutterslicentie die niet meer geldig is:

   zijn wapens binnen de acht dagen moet overdragen aan een erkend persoon of aan de houder van een vergunning tot het voorhanden hebben van de wapens

 zijn wapens gedurende drie jaar voorhanden mag hebben zonder munitie

 zijn wapens nog gedurende drie jaar voorhanden mag hebben met munitie

Vraag 142:
Behoudens het geval van intrekking van het recht om wapens voorhanden te hebben door de gouverneur, geldt dat de houder van een sportschutterslicentie die niet meer geldig is:

 de munitie voor de wapens die via zijn sportschutterslicentie geregistreerd waren binnen een maand moet overdragen aan een persoon die deze munitie voorhanden mag hebben

 zijn wapens gedurende drie jaar voorhanden mag houden met munitie

 zijn wapens onmiddellijk moet afgeven ter vernietiging

Vraag 143:
Om munitie aan te kopen, dient de houder van een sportschutterslicentie:

 alleen zijn sportschutterslicentie voor te leggen

 zijn sportschutterslicentie en identiteitskaart voor te leggen

 zijn sportschutterslicentie, identiteitskaart en het model 9 voor te leggen

Vraag 144:
De houder van een wapenvergunning "model 4" kan munitie kopen:

 mits voorleggen van het model 4

 mits voorleggen van het model 4 en de sportschutterslicentie

 mits voorleggen van het model 4 en de identiteitskaart

Vraag 145:
Opensplijtende munitie (hollow-points) voor geweren:

 is verboden munitie

 is toegestaan

 mag enkel gebruikt worden voor de jacht

Vraag 146:
Opensplijtende munitie (hollow-points) voor pistolen en revolvers:

 is verboden munitie

 is toegestaan

 mag enkel gebruikt worden voor de jacht

Vraag 147:
Schiettechnieken waarbij gebruik wordt gemaakt van realistische situaties of menselijke silhouetten als doel, of gewelddadige scenario's?

 zijn altijd verboden op een schietstand

 zijn altijd verboden voor particulieren

 zijn altijd toegelaten

Vraag 148:
Alcoholische dranken:

 mogen genuttigd worden voor het schieten, maar niet tijdens het schieten

 mogen genuttigd worden voor het schieten, voor zover het alcoholgehalte in het bloed kleiner blijft dan 0,5 promille

 mogen enkel genuttigd worden na het schieten

Vraag 149:
In het aanwezigheidsregister:

 moet het adres genoteerd worden

 moet enkel de naam van de schutter vermeld worden en het gebruikte wapentype

 moet de naam van de schutter, het gebruikte wapentype en kaliber, de datum, en het uur van aankomst en vertrek worden ingevuld

Vraag 150:
Aan de exploitant van de schietstand:

 moet steeds een uittreksel uit het strafregister worden bezorgd

 moet steeds een uittreksel uit het strafregister worden bezorgd, tenzij door de houder van een sportschutterslicentie of een jachtverlof

 moet nooit een uittreksel uit het strafregister worden bezorgd