Spring naar inhoud

Over ons

 

“De Koninklijke Vrijschutters Geraardsbergen vzw”  is een schuttersvereniging die werd gesticht in de maand december van het jaar 1947 op de Grote Markt in “Café Jan Bisseman” te Geraardsbergen. Daar had de vereniging de naam van “De Vrijschutters”  aangenomen, en werd gesticht door De Heren: Fernand Verschaffel, Richard De Smet, Adam Verschaffel, Alfons Meerpoel, Marcel Absalum, Leon Curens, Simon Marginet, Arthur Roman en Romain Paquez. In maart 1998 kreeg de vereniging officieel de benaming “KONINKLIJKE VRIJSCHUTTERS GERAARDSBERGEN vzw”. Onze vereniging kent sinds haar stichting in 1948 een steeds toenemende groei. Niet alleen qua ledenaantal maar tevens qua mogelijkheden. Ontstaan in een eerder familiale sfeer – waar een tiental schutters uitsluitend met kogelkarabijn “de larze” 6mm schoten – werd er later overgeschakeld naar het schieten met “luchtdruk“. Eerst voornamelijk met “luchtkarabijn” en pas later ook met “luchtpistool”. Door de komst van nieuwe leden leerden wij dan ook de “handvuurwapens” kennen en waren we verplicht onze vergunning en accommodaties aan te passen aan deze disciplines. Dankzij de persoonlijke inzet van meerdere leden telt onze club ook officiële scheidsrechters, examinatoren, schietmonitoren en door BLOSO gebrevetteerde initiators. Onze schutters nemen deel aan inter-clubwedstrijden, Provinciale, Interprovinciale, Landelijk en Belgische kampioenschappen. De eerste en voornaamste vereiste om sportschutter te worden, is beschikken over de nodige zelfdiscipline. Een goede fysieke conditie is eveneens van groot belang. De laatste jaren wordt bij de “Koninklijke Vrijschutters”  voornamelijk veel aandacht besteed aan de jeugdbegeleiding. Vandaar dat we dan ook aangeduid werden als “Landelijk Trainingscentrum” voor de provincie Oost-Vlaanderen.
Deze verwezenlijking danken wij voornamelijk aan een goed beleid, de persoonlijke inzet van leden en de goede kameraadschappelijke spirit in zowel training- als wedstrijdomgeving. In 2009 hadden wij de eer om de ”Belgian Open Air”  (Belgisch kampioenschap) luchtdrukwapens in te richten.


Sedert 2009 werd in het bestuur de idee geopperd om onze schietstand te digitaliseren. Omdat dit te duur bleek, hebben we dan nog een paar jaar gewacht en gespaard. We hebben dit eindelijk kunnen realiseren. Met die digitale doelen wordt er geschoten op doelen waarin door een infrarode straal tot op een honderdste van een millimeter gemeten wordt waar het loodje passeert. De schutter ziet op het scherm voor zich zijn score. In de kantine en op de schietstand zelf kunnen de inslagen en resultaten op een tv-scherm gevolgd worden.

Met deze realisatie van 14 digitale doelen, vormden wij meteen een primeur voor Oost-Vlaanderen.


Sedert 2010 werd binnen onze club naast doelschieten ook een afdeling kleischieten opgericht en dat maakt in schutterskringen het plaatje compleet.


In 2013 trokken we de digitale toer op met onze 25-meterstand scherp en installeerden we 6 digitale schietbanen. Ook hier schieten wij sedertdien op digitale doelen met uiterst nauwkeurige weergave van de resultaten op individuele monitors per schutter. In de kantine kan alles ook worden gevolgd op een tv-scherm.
De steun van sympathisanten is eveneens van groot belang, vandaar dat ik dan ook onze sponsors en alle adverteerders langs deze weg bedank voor hun bijdrage.


  • Bij ons kan je terecht voor het schieten op de 10-meterstand met luchtkarabijn en luchtpistool.
  • Op de 25-meterstand kan je terecht voor het schieten met pistool en revolver .22, .32, .38 special, 9 para, .44 special en .45 (geen magnumkogels). Er is mogelijkheid om op de 25-meterstand te schieten op 10 meter, dus kan je er ook terecht met karabijn .22 Zimmer.
  • Wij zijn aangesloten bij het V.S.K. (Vlaamse SchietsportKoepel )
  • Bij ons kan je verschillende disciplines beoefenen waaronder:

– discipline 8 (10 meter Kogelkarabijn) 6 banen

– discipline 9 (10 meter Luchtkarabijn) 14 banen

– discipline 11 (10 meter Luchtpistool) 14 banen

– discipline 12 (25 meter Olympisch Snelvuur) 5 banen

– discipline 13 (25 meter Zwaar Kaliber) 6 banen

– discipline 14 (25 meter Standaard Pistool) 6 banen

– discipline 16 (25 meter Sportpistool) 6 banen

– discipline 17 (25 meter Super Kaliber Pistool) 6 banen

– discipline 19 (10 meter Snelvuur Luchtpistool Standaard) 14 banen

– 25 meter Sportkarabijn Klein Kaliber –  6 banen

– 25 meter Sportkarabijn Klein Kaliber Standaard –  6 banen

– 25 meter 30 schot Fixed Pistool –  6 banen