Lid worden

  • Aanvragen tot lidmaatschap gebeuren enkel  in het clublokaal op de daartoe voorziene formulieren die verkrijgbaar zijn bij één der aanwezige bestuursleden.
  • De aanvraag is vergezeld van een recente pasfoto en een uittreksel uit het strafregister (getuigschrift van goed gedrag en zeden) uitgereikt model “596.1-5A – wapens (vergunning)” of kopie sportschutterslicentie.
  • Na het betalen van het”eenmalig inkomgeld en het volledig lidgeld”  word je“kandidaat Vrijschutter”  en vangt de stageperiode van één maand aan. Wanneer het lidmaatschap wordt verworpen, betaalt de club de betaalde gelden terug met aftrek van de gemaakte kosten.
  • Tijdens deze stageperiode wordt er een regelmatige aanwezigheid van je verwacht.
  • Het lidgeld bedraagt voor de schietstand voor luchtdrukwapens 75,00 € en voor de 25-meterstand scherp 115,00 €. Wanneer men lidgeld betaalt voor de 25-meterstand mag men ook gebruik maken van de schietstand voor luchtdrukwapens.  Men moet ook een eenmalige inkom van 90,00€ betalen.  Voor de jeugdschutters worden er reducties van het inkomgeld en het lidgeld toegepast. Voor meerdere leden van hetzelfde huisgezin worden er eveneens reducties van het lidgeld toegepast.
  • Personen die lid worden vanaf 1 november zijn ook lid voor het volgend jaar.

Er worden geen inlichtingen gegeven via e-mail, alle inlichtingen en formulieren kunnen bekomen worden in het clublokaal.